Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4779
W sumie: 40040

Regulamin obiektu podczas Charsznickich Dni Kapusty

 

REGULAMIN OBIEKTU / IMPREZY - CHARSZNICKIE DNI KAPUSTY

na stadionie LKS SPARTAK przy ul. Sportowej 5A w Miechowie-Charsznicy

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1870) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu, zwanego dalej obiektem.

§1.

Obiekt przy ul. Sportowej 5A w Charsznicy jest siedzibą Klubu w trwałym zarządzie LKS SPARTAK.

§2.

Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe - mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie/podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

§ 3.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej pn. CHARSZNICKIE DNI KAPUSTY.

§ 4.

Podaje się do publicznej wiadomości, iż obiekt wykorzystany w dniach 8-9 września 2018 r. do przeprowadzenia przedmiotowej imprezy jest wyposażony w elektroniczny system rejestracji i identyfikacji osób.

§ 5.

Obiekt jest monitorowany.

§ 6.

Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu/organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów - do wykonywania ich poleceń.

Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§ 7.

Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 8.

W okresie tzw. „gotowości eksploatacyjno-organizacyjnej”, tj. na czas montowania wszelkich urządzeń technicznych, obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Okres karencji dotyczy również czasu demontażu. Wejścia dla publiczności mogą być uruchamiane na najwyżej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej. Zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy.

§ 9.

W dniach, w których rzeczona impreza nie będzie przeprowadzana, właściciel/ zarządca/użytkownik obiektu wprowadza szczegółowe zasady dostępności obiektu, zapewniające ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 10.

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy i na zasadach przez niego ustalonych.

Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

§ 11.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:

 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o  podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych,
 • alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,
 • materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
 • trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 • wskaźników laserowych,
 • materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu,
 • kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,
 • urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku opisów wydarzeń poprzez internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

§12

Zabrania się:

 • przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 • rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób znajdujących się na terenie obiektu,
 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • zanieczyszczenia lub zaśmiecenia obiektu,
 • rozniecania ognia,
 • używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników.

§13.

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu.

Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy może stosować zakaz polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

§14.

Osoby przebywające w miejscu i czasie imprezy masowej Charsznickie Dni Kapusty automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmach, który będzie wykorzystywany w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.

§ 15.

Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, internet, itp.,

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania decyzjom i bieżącym zaleceniom służb porządkowych organizatora odpowiedzialnym za logistykę bezpieczeństwo imprezy

 

 

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.