Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6626
W sumie: 41887

News

News zdjęcie id 412

Rajd Rowerowy Szlakiem Dawnej Wąskotorówki 12 maja 2024

29.04.2024

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy w niedzielę 12 maja 2024 zaprasza wszystkich pasjonatów turystyki rowerowej, do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Dawnej Wąskotorówki.

Rajd rozpocznie się o godz. 14:00.

Zbiórka: GOK w Charsznicy, ul. Kolejowa 1

Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez wysłanie SMS na nr tel. 530 515 013 lub 530 911 913 podając Imię i Nazwisko oraz dopisek RAJD.

Rajd odbywa się na odcinku: Charsznica - Bukowksa Wola - Charsznica o długości 30 km. Organizator w miejscowości Bukowska Wola przewiduje posiłek regeneracyjny dla uczestników.

Więcej informacji oraz szczegółów zawarto w Regulaminie Rajdu.

 

 

 

TRASA:

 

 

PROFIL:

 

 

Warunkiem udziału w Rajdzie jest zaakceptowanie poniższego Regulaminu.

 

 

Rowerowy Rajd Na Orientację

SZLAKIEM DAWNEJ WĄSKOTORÓWKI

12.05.2024 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd Rowerowy „SZLAKIEM DAWNEJ WĄSKOTORÓWKI” zwany dalej Rajdem, jest skierowany dla pasjonatów turystyki rowerowej w każdym wieku. Odbędzie się w niedzielę 12 maja 2024 roku, na trasie Charsznica-Bukowska Wola-Charsznica o dł. 30 km. Wyjazd godz. 14:00.


 

ORGANIZATOR:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

 

Kontakt:

Szymon Kubit +48 530 515 013

Marcin Durman +48 530 911 913


 

CELE IMPREZY:

• Popularyzacja turystyki rowerowej;

• Poznanie szlaku dawnej kolei wąskotorowej na odcinku Charsznica-Bukowska Wola;

• Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku;

• Integracja uczestników;

• Sprawdzenie swoich możliwości.


 

PUNKT STARTOWY, ZAPISY:

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy, ul. Kolejowa 1, 32-250 Miechów-Charsznica

Zapisy poprzez SMS na nr tel. 530 515 013 lub 530 911 913 - Imię i Nazwisko Rajd


 

TRASA oraz PRZEBIEG RAJDU:

Trasa Rajdu jest wyznaczona i biegnie ona szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w 99% nawierzchnią asfaltową. Uczestnicy poruszają się w zwartej kolumnie, tempo dostosowując do najsłabszego uczestnika. W miejscach, w których przepisy na to nie pozwalają, będą formowane mniej liczebne grupy, co jest uzależnione od ilości uczestników.

Szacunkowa całkowita długość trasy wynosi 30 km.

Przejazd odbywa się na zasadzie „tam i z powrotem”: Charsznica-Chodów-Miechów-Bukowska Wola, gdzie będzie miał miejsce odpoczynek z akcentem biesiadnym. Posiłek regeneracyjny zapewnia Organizator.


 

HARMONOGRAM RAJDU:

Termin: 12 maja 2024 r. (niedziela):

- 13:30 – otwarcie Biura Rajdu;

- 13:50 – odprawa techniczna;

- 14:00 – wyjazd do Bukowskiej Woli i z powrotem;

- 19:00 – planowany powrót (orientacyjnie).


 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • Przesłanie zgłoszenia na Rajd tel. lub SMS: 530 515 013, 530 911 913 (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem RAJD oraz nr tel. kontaktowego) ewentualnie dokonanie zapisu w dniu Rajdu;

 • Podpisanie oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność – przed rozpoczęciem Rajdu;

 • Osoby w wieku 12-18 lat zobowiązane są okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w Rajdzie;

 • Osoby poniżej 12 roku życia zobowiązane są brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.


 

ŚWIADCZENIA:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w Rajdzie nie jest obarczony opłatą startową;

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz przepisów poruszania się po ścieżce rowerowej;

 • Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do uczestnictwa w kasku sztywnym;

 • W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość odwołania Rajdu i przeniesienia go na inny termin, o czym Organizator poinformuje uczestników najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Rajdu.

 • Na trasie Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy, jak i inne niekorzystne warunki, typu błoto, kamyki, woda itp. W ruchu miejskim mogą występować utrudnienia. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków trasy leży w gestii uczestnika;

 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik;

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą;

 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu;

 • Zabronione jest zaśmiecanie trasy, niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń i własności prywatnej znajdujących się w obrębie trasy;

 • W przypadku braku możliwości kontynuowania Rajdu (np. awaria roweru, brak sił itp.) uczestnik wraca do domu samodzielnie;

 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02, poz. 1204);

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media czy ewentualnych sponsorów;

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian;

 • Odprawa techniczna jest nierozłączną częścią tego Regulaminu.

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.