Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5560
W sumie: 40821

News

News zdjęcie id 157

Sportowe Powitanie Wiosny: "Biegiem lub na rowerze" 24.03.2019

13.03.2019

 

 

Na biegowo-rowerowe Powitanie Wiosny zapraszają:

 

          

     

 

 

W niedzielę 24 marca Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w wydarzeniu  Powitanie Wiosny: "Biegiem lub na rowerze".

Zapraszamy w godz. 9:00 - 14:00 - plac przy Remizie OSP w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, skąd uczestnicy będą musieli dotrzeć do Podlesic (7 km), podbić Kartę Startową i wrócić do miejsca startu.

Można tego dokonać pieszo lub na rowerze.

Czas na wykonanie zadania dla startujących punktualnie o godz. 9-ej wynosi 5 godzin.

Wydarzenie nie posiada znamion rywalizacji, dlatego nie przyznajemy żadnych gratyfikacji za najszybsze pokonanie trasy, preferujemy dobrą zabawę i hartujemy charaktery.

Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek i predyspozycje. Szczegóły w Regulaminie poniżej.

 

 

 

TRASA dostępna TUTAJ

 

 

Profil trasy:

 

 

Liczba uczestników (stan na dzień 22 marca):

nordic walkerzy: 3 osoby

biegacze: 4 osoby

rowerzyści: 27 osób

Nabór drogą mailową zakończony. Pozostałych chętnych

uczestników zapraszamy w dniu startu od godz. 8:30.

 

 

Regulamin Sportowego Powitania Wiosny 2019

"Biegiem lub na rowerze"

24.03.2019


 

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu

 • Integracja społeczności lokalnej poprzez podejmowanie wspólnych wyzwań

 • Poznanie walorów krajoznawczych regionu gminy Charsznica

2. Organizatorzy:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

współpraca:

 • Wieści Miechowskie

 • INTERMARCHE

 • GIANT

 

3. Termin i przebieg imprezy:

Start uczestników obowiązuje w terminie:

24 marca 2019 r. (niedziela):

Miejsce startu i mety: plac przy Remizie OSP w Charsznicy, ul. Kolejowa 20

Docelowy Punkt Kontrolny: Remiza OSP w Podlesicach

Otwarcie Biura Organizacyjnego godz. 8:00

Otwarcie trasy od godz. 9:00 po wydaniu Kart Startowych.

Zamknięcie trasy godz. 14:00

4. Trasa:

Trasa „Sportowego Powitania Wiosny 2019” jest ściśle ustalona i biegnie przez miejscowości: Charsznica – Szarkówka – Podlesice, gdzie przy Remizie OSP znajduje się Punkt Kontrolny. Powrót do Charsznicy tą samą trasą. Długość trasy „tam i z powrotem” wynosi 14 km.

Zadaniem uczestników jest dotarcie w limicie czasu wynoszącym dla startujących o godz. 9:00 pięć godzin do docelowego Punktu Kontrolnego, podbicie karty startowej i powrót do miejsca startu.

W miejscu startu/mety dostępny będzie węzeł sanitarny, woda do picia, kawa, herbata i batony regeneracyjne.

Na Punkcie Kontrolnym (Remiza OSP w Podlesicach) będzie znajdował się znacznik z markerem, którym należy potwierdzić dotarcie do Punktu Kontrolnego, stawiając znak „X” na Karcie Startowej uczestnika.

Na trasie nie będzie punktów żywieniowych. Uczestnicy mogą zaopatrywać się w wodę do picia oraz wyżywienie w przydrożnych sklepach.

Po dotarciu do mety (miejsce startu) uczestnik otrzymuje pieczątkę potwierdzającą dokonanie tego faktu. Uczestnik, jeżeli czas na to pozwoli, może pokonywać trasę wielokrotnie.

Osoby, które zdecydują wycofać się z trasy w trakcie trwania imprezy (czyli przed osiągnięciem mety), proszone są o poinformowanie Organizatorów o tym fakcie. W takim przypadku uczestnik organizuje sobie powrót do domu we własnym zakresie. W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia transport uczestnika do miejsca startu.

5. Uczestnictwo:

„Sportowe Powitanie Wiosny 2019” jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Przebytą trasę „tam i z powrotem” o łącznej długości 14 km należy udokumentować na Karcie Startowej i należy tego dokonać w limicie czasu dla startujących punktualnie o godz. 9:00 wynoszącym pięć godzin. Uczestnik może wyruszyć na trasę w późniejszym czasie, ale obowiązuje go ten sam czas zamknięcia mety czyli godz. 14:00. Uczestnik może wielokrotnie pokonywać dystans, ale nie dłużej niż do godz. 14:00. Przybycie na metę po godz. 14:00 skutkuje nie zaliczeniem ostatniej odległości.

Udział w „Sportowym Powitaniu Wiosny 2019” nie wymaga specjalnego przygotowania fizycznego, ale każdego uczestnika obowiązuje:

 • posiadanie zdrowego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku

 • znajomości przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie

 • ukończenie 18 roku życia, ewentualnie przedłożenie w dniu startu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w imprezie

 • uczestników startujących na rowerze obowiązuje jazda w kasku sztywnym przez cały czas pobytu na trasie

Osoby do lat 16-u startują w asyście rodzica, opiekuna, bądź innej osoby pełnoletniej. Uczestnicy pokonują wybraną trasę indywidualnie lub w grupach nie większych niż 15 osób.

Organizator dopuszcza wszelkie formy startowe:

 • pieszo (marsz, bieg, nordic-walking, dog-trekking itp.)

 • na rowerze (wszelkie typy rowerów)

Zgłoszenia przyjmuje GOK w Charsznicy tel. +48 41 382 63 40 lub +48 530 911 913 e-mail: mdurman@charsznica.pl W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, datę urodzenia (dzień/miesiąc/rok) oraz kontaktowy numer telefonu i formę startu.

Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.

Zapisy po 21 marca oznaczają brak ubezpieczenia dla startującego.

Zgłoszenia w dniu startu, tj. 24 marca nie gwarantują pełnych świadczeń.

Szczegółowe informacje udziela Marcin Durman, nr. tel. +48 530 911 913

6. Nagrody i świadczenia:

Wszyscy, którzy minimum raz pokonają trasę „tam i z powrotem” w przedziale czasowym od godz. 9:00 do 14:00 otrzymają pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa.

W przypadku napływu świadczeń od darczyńców i sponsorów Organizator dopuszcza rozdysponowanie skromnych upominków dla uczestników.

Nie wprowadza się nagród rzeczowych za najszybsze pokonanie trasy, ani też za wielokrotne pokonanie trasy.

7. Postanowienia końcowe

  • uczestnictwo odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, dlatego też zaleca się uczestnikom zachowanie szczególnej ostrożności

  • Organizatorzy ustalają odległość między startem a Punktem Kontrolnym 7 km i nie ulega ona zmianie bez względu na wskazanie elektronicznych urządzeń mierniczych uczestników

  • uczestnicy wyruszają na trasę na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe na trasie

  • „Sportowe Powitanie Wiosny 2019” odbywa się bez względu na warunki pogodowe

  • osoby, którym przy pokonywaniu trasy udowodni się korzystanie z transportu mechanicznego, zostaną zdyskwalifikowane

  • w razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny we własnym zakresie

  • uczestnikom zaleca się posiadanie minimum jednego odblasku oraz telefonu komórkowego, rowerzyści zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru, zapasowej dętki, pompki, minimum jednego bidonu, mile widziana kurtka odblaskowa koloru żółtego

  • uczestnicy mogą korzystać z pobliskich sklepów w celu dokonania potrzebnych zakupów

  • interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.