Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1334
W sumie: 46484

News

News zdjęcie id 224

Rowerowy Rajd Na Orientację 21 czerwca 2020

01.06.2020

 

Nasi partnerzy:

           

                 

 

 

Wszystkich pasjonatów turystyki rowerowej, głodnych przygód i nowych wyzwań, zapraszamy do wzięcia udziału w Rowerowym  Rajdzie Na Orientację, który odbędzie sie w niedzielę 21 czerwca.

W tegorocznej edycji zapraszamy Was do poszukiwania przydrożnych kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie gminy Charsznica.

 

 

 

 

Start o godz. 10:00 z nowej siedziby GOK w Charsznicy (dworzec PKP).

Uczestnicy Rajdu otrzymają szczegółowe mapy terenu gminy Charsznica z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi do odnalezienia. Punkty te, to nic innego, jak przydrożne kapliczki i krzyże, do których należy dotrzeć i potwierdzić dojazd na Karcie Startowej. 

Przygotowaliśmy dla Was 18 miejsc do zlokalizowania, nie mniej jednak, minimum potrzebne do sklasyfikowania uczestnika na mecie wynosi: 4 miejsca. 

Limit czasu na wykonanie zadania wynosi 5 godzin.

Rajd nie ma ściśle wyznaczonej trasy, a więc kierunek poruszania sie jest dowolny. Na trasie każdy jest zdany na siebie. Liczy się pomysłowość, spryt i orientacja w terenie.

Liczymy na osoby dorosłe, dzieci, mile widziane całe rodziny.

Łączna odległość między wszystkimi Punktami Kontrolnymi plus dojazd do mety wynosi 60 km. Wszystkie Punkty Kontrolne zlokalizowane będą w obrębie gminy Charsznica.

Każdy z uczestników, który zrealizuje plan minimum (4 odnalezione miejsca), otrzyma pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa z odpowiednią adnotacją:

- „Mały Odkrywca” – do zlokalizowania 4 Punkty Kontrolne

- „Łowca Przygód” – do zlokalizowania 7 Punktów Kontrolnych

- „Super Poszukiwacz” – do zlokalizowania 12 Punktów Kontrolnych

- „Eksplorator” – do zlokalizowania 18 Punktów Kontrolnych

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

 

***

 

 

Liczba uczestników: 147 osób.

 

 

 

***

 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY NR 1:

Polecane miejsca parkingowe na czas trwania Rajdu

 

 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY NR 2:

Muzeum Ziemi Miechowskiej ufundowało 10 barwnych albumów

"Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej",

które otrzymają:

- najmłodszy i najmłodsza uczestniczka Rajdu

- najstarszy i najstarsza uczestniczka Rajdu

- trzech mężczyzn, którzy jako pierwsi zlokalizują wszystkie PK

- trzy kobiety, które jako pierwsze zlokalizują wszystkie PK 

 

 

 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY NR 3:

RAJD pod znakiem pizzy!!!

Miechowscy resteuratorzy

"Pizzeria Oficyna" oraz "Prossimo - Włoskie Bistro"

fundują dla uczestników Rajdu Pizzę.

Szczegóły na odprawie technicznej przed startem!!!

 

 

 

***

 

 

REGULAMIN Rajdu Rowerowego Na Orientację „Tropem kapliczek i krzyży

21 czerwca 2020


 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd Rowerowy na Orientację „Na tropie kapliczek i krzyży” zwany dalej Rajdem, jest skierowany dla pasjonatów turystyki rowerowej w każdym wieku. Odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 2020 roku, a terenem jego rozgrywania będzie gmina Charsznica.

 

ORGANIZATOR I PARTNERZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

 • Muzeum Ziemi Miechowskiej

 • INTERMARCHE Miechów

 • Wieści Miechowskie

 

Kontakt:

Szymon Kubit +48 530 515 013

Marcin Durman +48 530 911 913

 

CELE IMPREZY:

• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;

• Poznanie walorów krajoznawczych gminy Charsznica;

• Poznanie lokalizacji kapliczek i krzyży w gminie Charsznica;

• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;

• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;

• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

 

BAZA RAJDU:

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy (budynek dworca PKP)

ul. Kolejowa 1, 32-250 Miechów-Charsznica

 

TRASY oraz ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU:

Rajd nie posiada wyznaczonej trasy. Zadaniem uczestników jest odnalezienie wymaganej ilości Punktów Kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu. Minimalna liczba Punktów do odnalezienia wynosi 4.

Uczestnicy rywalizują o emblematy:

- „Mały Odkrywca” – do zlokalizowania 4 Punkty Kontrolne

- „Łowca Przygód” – do zlokalizowania 7 Punktów Kontrolnych

- „Super Poszukiwacz” – do zlokalizowania 12 Punktów Kontrolnych

- „Eksplorator” – do zlokalizowania 18 Punktów Kontrolnych

Uczestnicy będą mieli do wglądu mapę terenu z naniesionymi punktami do odnalezienia. Sposób poruszania się i kierunek, to sprawa indywidualna.

Wszystkich Punktów Kontrolnych będzie 18.

 

HARMONOGRAM RAJDU:

Termin: 21 czerwca (niedziela):

- 9:00 – otwarcie Biura Rajdu;

- 9:40 – oprawa techniczna i rozdanie map,

- 10:00 – start dla wszystkich

- 15:00 – koniec limitu czasowego, 

- 15:10 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie uczestników

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • Przesłanie zgłoszenia na Rajd mailowo: mdurman@charsznica.pl lub telefonicznie tel. +48 530 911 913. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia (dd-mm-rr). Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch terminach:

- do 16 czerwca 2020 (pełny pakiet świadczeń),

- od 17 czerwca 2020 (brak ubezpieczenia NNW dla startującego);

 • Udział w Rajdzie jest bezpłatny;

 • Limit wszystkich zgłoszeń wynosi 150 osób (decyduje kolejność zapisów);

 • Podpisanie oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność – w biurze Rajdu;

 • Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w Rajdzie;

 • Osoby poniżej 15 roku życia zobowiązane są brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU:

 • Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić dotarcie do minimum czterech Punktów Kontrolnych i wrócić do miejsca startu w obowiązującym limicie czasu;

 • Punktem Kontrolnym (PK) jest kapliczka lub krzyż w pobliżu miejsca oznaczonego na mapie;

 • Każdy PK posiada lampion (jaskrawy biało-pomarańczowy kolor) z perforatorem (dziurkaczem z niepowtarzalną sekwencją znaków);

 • Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;

 • Po dotarciu do PK uczestnicy podbijają perforatorem Kartę Startową w miejscu do tego wyznaczonym;

 • W przypadku braku na danym PK lampionu i perforatora należy wykonać zdjęcie fotograficzne potwierdzające dotarcie do PK (może to być fotografia roweru na tle PK lub tzw. „selfie”, bądź wybrać inne sposoby dokumentacji). Brak lampionu na PK należy zgłosić obsłudze biura Rajdu. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem;

 • Każdy z uczestników musi odwiedzić PK osobiście. Udowodniona próba manipulacji Kartami Startowymi grozi dyskwalifikacją;

 • Łączna liczba PK wynosi 18;

 • Łączna liczba km między wszystkimi PK wynosi 60 km;

 • Kolejność odwiedzania Punktów Kontrolnych jest dowolna;

 • Rajd nie ma formy rywalizacji, aczkolwiek do Raportu Końcowego zostanie podana liczba PK zlokalizowanych przez Uczestnika w obowiązującym limicie czasu;

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (czyli po godzinie 15:00) naliczane będą punkty karne – za każde 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;

 • W Rajdzie wykorzystana będzie mapa turystyczna gminy Charsznica;

 • Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać zasad sportowego zachowania, nie zaliczą wymaganych trzech Punktów Kontrolnych, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 16:30;

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;

 • W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem Rajdu będą podane wszystkie ważne informacje dotyczące Rajdu.

 

KLASYFIKACJA:

W Rajdzie nie będzie prowadzonej rywalizacji. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa z wpisem Tytułu wg liczby zlokalizowanych Punktów Kontrolnych.

 

ŚWIADCZENIA:

 • Karta Startowa, mapka terenu i numer startowy;

 • serwis kawowo/herbaciany, przekąski;

 • ubezpieczenie NNW na czas trwania Rajdu (tylko dla zgłoszeń do 16 czerwca 2020);

 • inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

NAGRODY:

 • pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa dla wszystkich sklasyfikowanych uczestników;

 • inne nagrody – w miarę napływu świadczeń oraz sponsorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

 • Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do startu w kasku sztywnym;

 • Rajd odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne;

 • Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy, jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. W ruchu miejskim mogą występować utrudnienia. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków;

 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik;

 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu;

 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą;

 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych;

 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej;

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu;

 • Używanie odbiorników GPS podczas trwania Rajdu dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy;

 • W czasie trwania Rajdu obowiązuje zakaz używania map innych, niż otrzymane od organizatora;

 • W przypadku braku możliwości kontynuowania Rajdu (np. awaria roweru, brak sił itp.) uczestnik wraca do miejsca startu samodzielnie. W uzasadnionych przypadkach Organizator zapewni transport;

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu;

 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów;

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian;

 • Zgłoszenie uczestnictwa dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń;

 • Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego Regulaminu.

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.