Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6625
W sumie: 41886

News

News zdjęcie id 405

Konkurs Palm Wielkanocnych oraz Pisanek 2024

20.02.2024

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy we współpracy z Parafią Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy ogłaszają Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz Pisankę, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu gminy Charsznica.

Liczymy na to, że Konkurs zachęci twórców do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego naszej gminy, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek z wydmuszki.

Zachęcamy serdecznie do udziału w Konkursie.

Termin nadsyłania prac mija 21 marca 2024

Ogłoszenie wyników: 24 marca 2024

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

PALM WIELKANOCNYCH

oraz PISANEK


 

 

ORGANIZATOR:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

 • Parafia Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy

 

CEL:

 • kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych,

 • promocja dorobku kulturowego gminy,

 • integracja środowiska lokalnego,

 • stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych i pisanek oraz form ich zdobienia.

 

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do twórców indywidualnych, jak i grupowych bez ograniczeń wiekowych, zamieszkujących teren gminy Charsznica.

 

WARUNKI UDZIAŁU – KONKURS PALM WIELKANOCNYCH:

 • na Konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną (wielkość palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie),

 • palma powinna być wykonana z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.

 • forma wykonania powinna nawiązywać do tradycji i motywów charakterystycznych dla danej miejscowości, sołectwa i regionu gminy Charsznica ,

 • do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności:

  - gotowe (kupione) palmy wielkanocne,

  - wykonane ze sztucznych gotowych (kupionych) materiałów i elementów zdobniczych.

 

WARUNKI UDZIAŁU – KONKURS PISANEK WIELKANOCNYCH:

 • na Konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną dowolną techniką pisankę z wydmuszki,

 • Komisja oceni precyzję i sposób wykonania pisanki, rodzaj użytych technik oraz materiałów, ogólne walory artystyczne,

 • nie dopuszcza się użycia gotowych pisanek zakupionych, których autorstwo własnoręcznego wykonania będzie budzić wątpliwości,

 • Komisja Konkursowa nie będzie oceniać pisanek, których podstawa jest naturalne jajko.

 

KATEGORIE KONKURSU:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież szkolna do lat 15,

- dorośli.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane lokaty I, II i III miejsca.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 • wykonaną własnoręcznie palmę lub pisankę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, ul. Kolejowa 1 najpóźniej do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 15:30 ,

 • uczestnik może zgłosić do Konkursu zarówno palmę, jak i pisankę,

 • praca dostarczona na Konkurs powinna być oznaczona tabliczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

  - imię i nazwisko oraz wiek twórcy (w przypadku pracy grupowej - twórców),

  - nazwa miejscowości,

  - nazwa placówki patronującej (jeżeli istnieje),

  - nr telefonu kontaktowego,

 • dostarczone na Konkurs palmy oraz pisanki zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów,

 • obrady Komisji Konkursowej odbędą się 22 marca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Charsznicy,

 • ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 roku podczas mszy w kościele parafialnym MBR w Charsznicy,

 • uczestnicy Konkursu, zgodnie z tradycją, zaproszeni są do zabrania palm z GOK w Charsznicy oraz uczestnictwa w procesji oraz w/w mszy świętej, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród,

 • uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych GOK w Charsznicy z siedzibą przy ul. Kolejowej 1 w Miechowie-Charsznicy oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.

 

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę :

 • estetykę wykonania,

 • zgodność z Regulaminem Konkursu,

 • pomysłowość i inwencję twórczą,

 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

 • różnorodność i bogactwo użytych materiałów,

 • własnoręczność wykonania elementów.

 

NAGRODY:

Za najpiękniejsze palmy oraz pisanki przyznane zostaną nagrody.

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.