Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5550
W sumie: 40811

News

News zdjęcie id 291

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej 24 listopada 2021

14.10.2021

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy zaprasza wszystkich solistów z gminy Charsznica, śpiewających do podkładów muzycznych (audio lub mp3), do wzięcia udziału w "Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej", który odbędzie się 24 listopada o godz. 10:00.

Konkurs ma charakter otwarty i będzie przeprowadzony bez podziału na kategorie wiekowe.

Na laureatów Konkursu czekają pamiątkowe Dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wypełnione Karty Zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły, którą uczestnik reprezentuje lub przesłać na adres e-mail: gok@charsznica.pl do 17 listopada b. r.

Szczegóły Konkursu poniżej. Zapraszamy!!!

 

 

 

 

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Charsznica, 24 listopada 2021

godz. 10:00

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy, ul. Kolejowa 1, 32-250 Miechów-Charsznica.

 2. Miejscem odbywania Konkursu jest siedziba Organizatora.

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Charsznica.

 4. Przesłuchania Konkursowe planowane są na 24 listopada 2021 roku od godz. 10:00.

 5. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która po wysłuchaniu prezentacji wyłoni laureatów Konkursu.

 6. Udział w Konkursie nie jst obarczony opłatą startową, jednak uczestnicy przyjeżdżaja na Konkurs na koszt własny.

 7. Uczestnik Konkursu przygotowuje dwa utwory o tematyce patriotycznej, z tym, że podczas przesłuchań, wykonuje jeden utwór, a drugi na ewentualną prośbę Komisji Konkursowej. Czas wykonania prezentowanego utworu nie może przekroczyć 5 minut.

 8. Uczestnik Konkursu wykonuje utwór do podkładu muzycznego w pliku mp3 dostarczonym na pendrivie, bądź podkładu audio na płycie CD. Inne formaty podkładów muzycznych nie będą respektowane.

 9. Prezentacje skierowane są wyłącznie na solistów do gotowego podkładu muzycznego. Występy w duetach, z udziałem chórków, bądź żywych instrumentów muzycznych nie będą dopuszczone.

 10. Podkład muzyczny użyty do prezentacji nie może posiadać nagranej ścieżki dźwiękowej wokalu. Dopuszcza się natomiast podkład z linią melodyczną wokalu graną przez instrument.

 11. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i dostarczenie Karty Uczestnictwa do sekretariatu Szkoły, którą uczestnik reprezentuje lub wysłanie jej na adres e-mail: gok@charsznica.pl do dnia 17 listopada 2021 roku.

 12. Organizator na podstawie otrzymanych zgłoszeń ustali imienną listę osób zgłoszonych do Konkursu oraz kolejność poszczególnych prezentacji.

 13. Uczestnicy Konkursu zobowiązani zachować wszelkie formy ostrożności, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19. Dotyczy to głównie stosowania szeroko rozumianej higieny, zachowania bezpiecznej odległości itp. Szczególne wytyczne są następujące:

  - Organizator ma prawo udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy,

  - każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

  - uczestnik po przybyciu na Konkurs obowiązkowo podpisuje oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i poddaje się obowiązkowemu pomiarowi temperatury,

  - podczas oczekiwania na prezentację, jak i po prezentacji w oczekiwaniu na wyniki Konkursu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem osób, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych).

 14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategorii Open, bez podziału na wiek uczestników.

 15. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu można kierować pod nr tel. 530 911 913.

 16. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator Konkursu Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy, z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 32-250 Miechów-Charsznica, reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).

Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojej prezentacji w całości lub fragmentach na stronie internetowej Organizatora oraz w pokonkursowych materiałach promocyjnych.

Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@adler.org.pl

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

W oparciu o dane osobowe uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

Do pobrania:

 

KARTA ZGŁOSZENIA PDF

 

KARTA ZGŁOSZENIA Dokument do edycji

 

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.